skip to Main Content

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy OLUSCHA KISS, działający pod adresem internetowym www.OluschaKiss.com prowadzony jest przez OLUSCHA Sp. z o.o., ul. Halicka 10/11/214, 31-036 Kraków, NIP: 6762488799, REGON: 361569507.

2. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000559464, NIP: 6762488799, REGON: 361569507

3. Kontakt: welcome@oluschakiss.com, tel. + 48 538 299 977

4. Sklep internetowy www.OluschaKiss.com prowadzi sprzedaż detaliczną towarów kosmetycznych za pośrednictwem sieci Internet.

5. Produkty marki OLUSCHA KISS są przeznaczone do użytku profesjonalnego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za używanie produktów przez osoby nie przeszkolone i w sposób nie właściwy.

6. Ceny produktów widocznych na stronach sklepu internetowego www.OluschaKiss.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie zawierają kosztów przesyłki.

7. W przypadku niedostępności zamówionego towaru, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego.
W przypadku gdy Kupujący uiścił już opłatę za towar, Sprzedający zwróci mu otrzymaną od niego pełną sumę pieniężną.

II. ZASADY ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia towarów składa się poprzez stronę internetową sklepu www.OluschaKiss.com, wypełniając formularz zamówienia.

2. Złożenie zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu jest możliwe po podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu sklepu internetowego www.OluschaKiss.com

4. W trakcie składania zamówienia poprzez sklep internetowy Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych.

5. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma potwierdzenie od Sprzedającego drogą mailową. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa zakupu uważana jest za zawartą.

III. PŁATNOŚCI

1.  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w sklepie internetowym www.OluschaKiss.pl jest Blue Media S.A.

Obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

Dodatkowo płatności można dokonać poprzez wpłatę na rachunek bankowy Sprzedawcy – w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia.

2. W przypadku problemów technicznych związanych z płatnościami w sklepie internetowym www.OluschaKiss.com prosimy o kontakt ze Sprzedającym: welcome@oluschakiss.com

IV. DOSTAWA TOWARÓW ORAZ CZAS REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Termin wysyłki towarów uzależniony jest od dostępności produktu w magazynie.

2. W momencie gdy towar jest dostępny na magazynie, zostanie on wysłany do Kupującego najpóźniej w dniu następnym po odnotowaniu płatności na koncie bankowym Sprzedającego. Ta sama procedura dotyczy przy płatnościach kartą. Od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji towar zostanie wysłany do Kupującego najpóźniej w następnym dniu. Czas realizacji zamówienia wynosi 24h w przypadku dostawy kurierskiej oraz do 3 dni roboczych w przypadku operatorów pocztowych. Sklep internetowy www.OluschaKiss.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane z winy zewnętrznych dostawców towarów.

3. Dostawa towarów odbywa się przesyłką pocztową oraz kurierską. Inny sposób dostarczenia towaru jest możliwy po uzgodnieniu sposobu oraz jej kosztów ze Sprzedającym. W spawach dotyczących przesyłek innych niż pocztowych prosimy o kontakt ze Sprzedającym: welcome@oluschakiss.com

4. Koszt przesyłki pocztowej krajowej priorytetowej wynosi 10zł. Koszt przesyłki kurierskiej wynosi 12zł. W przypadku wysyłki towarów do innych krajów lub zamówienia większej ilości produktu prosimy przed złożeniem zamówienia skontaktować się ze Sprzedającym w celu omówienia sposobu oraz kosztów dostawy.

V. REKLAMACJE

1. Reklamacje objęte są przepisami Ustawy Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedający zobowiązuje się o właściwe zapakowanie towaru i przesłanie go Kupującemu bez wad.

3. W przypadku uszkodzenia towaru, z przyczyn niezależnych od Sprzedającego towar uszkodzony zostanie wymieniony lub jeżeli to nie będzie możliwe zostaną zwrócone Kupującemu wszystkie poniesione koszty zakupu.

4. W sprawie Reklamacji prosimy o kontakt mailowy ze Sprzedającym: welcome@oluschakiss.com

VI. ZWROTY

1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia następnego po otrzymaniu towaru. Zwracany produkt nie może być używany.

2. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać wraz ze zwracanym produktem pisemne oświadczenie według wzoru poniżej:

Wzór oświadczenia o zwrocie towaru

Ja …  niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: …
Data zamówienia/odbioru: …
Imię i nazwisko: …
Adres Kupującego: …
Podpis Kupującego: …
Data: …

2. W przypadku odstąpienia od umowy koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

3. Towar należy odesłać na adres : Oluscha Sp. z o.o., ul. Halicka 10/11/214, 31-036 Kraków z dopiskiem „Zwrot” w terminie do 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

4. Zwrot kosztów zakupu zostanie dokonany nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z towarem. Zwrot dokonanych płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dane osobowe Kupujących składających zamówienia w sklepie internetowym www.OluschaKiss.com przetwarzane są w celu realizacji zamówień, okresowo mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę podpisując się dobrowolnie na subskrypcję newslettera.

2. Klientowi przysługuje prawo do uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

Back To Top