skip to Main Content

1. POLITYKA „COOKIES”

Sklep OluschaKiss.pl wykorzystuje pliki “cookies” w celu zapewnienia bezpieczeństwa, logowania, dostępu do sklepu internetowego OluschaKiss.pl, dostarczania treści, a także w celach analitycznych, marketingowych i innych stanowiących zainteresowanie Kupujących.

Pliki “cookies” zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych. Wyłączenie akceptacji plików cookies w przeglądarce internetowej przez Użytkownika może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi prawidłowe korzystanie z Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest firma Oluscha Sp. z o.o.

Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) r. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Użytkownik zgadza się na przekazanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z Oluscha Sp. z o.o.  wyłącznie w celu realizacji zamówienia, w szczególności dostarczania przesyłek przez firmy kurierskie oraz operatorów pocztowych i innych usług niezbędnych do satysfakcjonującej obsługi Kupującego.
Dane osobowe są należycie chronione i nigdy nie są udostępniane podmiotom trzecim.

Przechowujemy i przetwarzamy następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy (ulica, nr. domu, nr. mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), w przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP, numer REGON).

Wszystkie dane osobowe podawane są dobrowolnie, a wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych jest niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z Polityką Prywatności, prosimy nie nabywać produktów i usług oferowanych przez sklep internetowy OluschaKiss.com

Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich przetwarzania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie niezbędne są do świadczenia danej usługi – wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług.

Dodatkowe pytania dotyczące ochrony prywatności prosimy kierować na adres e-mail: welcome@oluschakiss.com

Back To Top